angel molina svreca  rosa cerarols

5a edició   
 
ÁN­GEL MO­LI­NA vs. SVRE­CA
 
Dissabte, 17 de Novembre de 2012  -- Església konvent de Cal Rosal 
  
5a Jornada Electrònica amb un cartell excepcional. Amb la bona gestió del col·lectiu de la comunidäd, el llistó és cada vegada més alt. Enguany al cartell hi figura un dels noms més influents de l’electrònica nacional: àngel molina, que vindrà acompanyat d’svreca, una peça més del món electrònic ja d’escala europeu. Hores abans i a l’església de gironella (culturitza't), adreçat al públic infantil, una patacada més: llibert Fortuny amb el projecte I DE COP SOL !!
 
Electròni­ca - Án­gel Mo­li­na és un dels dj’s més in­fluents de l’es­ce­na electròni­ca na­cio­nal dels úl­tims anys. Du­rant la se­va ca­rre­ra ha ac­tuat en mul­ti­tud de fes­ti­vals d’arreu del món i en una llar­ga llis­ta de clubs re­par­tits per di­fe­rents con­ti­nents, tot això de la mà de Ad­van­ced Mu­sic/Só­nar Mu­sic. Fi­del als seus orí­gens, Án­gel és co­ne­gut per la se­va gran tècni­ca i elegància en les se­ves mes­cles i per les grans do­sis d’eclec­ti­sis­me als seus sets.

Svre­ca, per al­tre ban­da, s’ha guan­yat el res­pec­te de la cri­ti­ca in­ter­na­cio­nal a tra­vés del seu se­gell Se­man­ti­ca Re­cords, que re­cent­ment ha ce­le­brat el seu cin­què aniver­sa­ri i en el que ja ha edi­tat més de 50 re­ferències. Al ma­teix tem­ps les se­ves ac­tua­cions han pas­sat ja per clubs com el Berghain/Pa­no­ra­ma Bar de Ber­lín o per fes­ti­vals com el La­birynth de Ja­pó.

00:00h - 04:00h ÁN­GEL MO­LI­NA vs. SVRE­CA

04:00h - End SA­MUEL M.
 
 
CRÒNICA
 
 
La 5a Jornada Electrònica celebrada aquest passat dissabte al konvent de cal rosal, s’ha definit com a tot un èxit, així com passar a consolidar-se per tal de seguir treballant amb propostes de primer nivell. Una nit d’autèntic club tant per la qualitat musical com per el bon ambient que va regnar durant tota la nit. 
La qualitat de la proposta i el fet de ser una estrena del projecte conjunt d’Angel Molina vs Svreca, va fer que arribés públic sibarita de tots els racons. Tant l’espai del konvent com els dos músics  van estar a l'altura per l'ocasió. Molina i Svreca van aportar noves referències, experimentació i techno contemporani, punxat i seleccionat amb una destresa excepcional, un set de més de 4 hores que va enganxar a tots els assistents de la sala. 
Samuel M, representació berguedana, per la seva banda va tancar la nit a base de techno i hard – techno, donant molt de ritme i contundència, deixant clar que el techno dels noranta encara està present i que mai passarà de moda. Des de l'organització celebrem l’èxit de la jornada i exposem el fet de que la cultura de club esdevingui a la Catalunya interior com si parléssim de Berlín, Londres o Tokio. 

El Berguedà, naturalment, també respira ! (foto adjunt: Angel Molina vs Svreca a l'hotel del konvent. Rosa Cerarols)
 
 
enllaços

regis

3a edició
 
REGIS // SVRECA // IRAZU // SAMUEL M. // NO PARFUM // INSTITUT FÀTIMA // GUILLAMINO
 
Dissabte 7 i 8 d'octubre de 2011 -- Església konvent de Cal Rosalonvent de Cal Rosal
 

La tercera edició de la Jornada d’electrònica va obtenir un gran ressó i una valoració sintètica i molt positiva: diversificació, gran afluència de públic i alt nivell artístic.

L'eix principal de la jornada és el segell discogràfic madrileny semantica records, amb el seu creador i màxim representant enrique mena conegut com a SVRECA. Productor que des de fa alguns anys està creant moviment de música electrònica avançada, enfocada entre el techno i inteligence Dance Music (IDM).

 

Amb horari de tarda i nit amb les actuacions d'artistes referents com: Irazu (Madrid), Svreca (Madrid), juntament amb propostes berguedanes com No Parfum + Tràfec Teatre, Samuel M i Mr. Fantasmitü. Així doncs el públic assistent podrà veurà tot un ventall d'actuacions que giren sobre un mateix concepte.
Les jornades van començar divendres per mà dels membres d’Institut Fàtima. A primera hora, en un format a mig camí entre el showcase i la masterclass, ens van ensenyar els seus particulars instruments i la seva personal manera de fer-los sonar. L’atractiu va ser, sens dubte, veure l’evolució del famós reactable en forma de pilota de futbol: un gol un pito! Més entrada la nit, a La Font del Balç, els d’IF van oferir un directe multidisciplinari i ple de sentit de l’humor molt alemany, per fer moure l’esquelet –electrònicament- a ritme de soul, pop, i fins i tot cúmbia.

Dissabte a la tarda va ser la quitxalla la qui es van posar en solfa amb el taller musical “Guillamino a la classe de les Girafes”. Més tard, a l’església antiga de Gironella, sessió de sonoritats experimentals amb els locals No Parfum i el madrileny Irazu Dj. Finalment, la cirereta del pastís la va posar Regis, un artista de renom internacional en el món del techno, amb una doble sessió al Konvent Club, que es va veure acompanyada de les actuacions del local Samuel M i el conegut Svreca.

 

Enllaços

 

mr. fantasmitu

4a edició  

DISCOS PARADISO

 

Dissabte 7 de juliol 2012 - jardí konvent de cal rosal

MO­VE YOUR JA­CK! És el le­ma de la IV Jor­na­da Electròni­ca que tindrà lloc aquest dissabte 7 de juliol al konvent de Cal Rosal i que ve de la mà de l’associació cultural Font del Balç, La Comunidäd i Konventpuntzero.

Les línies d’aquesta nova edició van directament a la música ballable, fàcil i fresca. Amb aquest le­ma ens trans­por­tà di­rec­ta­ment els anys vui­tan­ta on després de l'evo­lu­ció de la mú­si­ca Dis­co va néi­xer el Hou­se. Aques­ta jor­na­da pre­tén por­tar mú­si­ca Hou­se de ve­ri­tat, ja si­gui de Chicago, New York o De­troit. En aques­ta oca­sió comptarem amb dos dj’s con­vi­dats de la pres­ti­gio­sa bo­ti­ga de Bar­ce­lo­na Dis­cos Pa­ra­di­so, re­fe­rent en l’escena electròni­ca ac­tual de la ciutat, especialitzada en la venda de discos de vinil.

Discos Paradiso es va establir com a club social i va néixer amb la intenció de convertir-se en una plataforma de creació, distribució i promoció de nous projectes locals en el moment on escassegen els espais oberts a l’intercanvi d’idees.

Els amants del vinil i la música en general tenen al local, situat al carrer Ferlandina de Barcelona, un espai perfecte on realitzar presentacions de noves propostes musicals, grups i àlbums. Discos Paradiso té com a missió de transmetre la passió pel vinil a les noves generacions. 

MR. MID­NIGHT 00:00h a 02:00h (JAPÓ)

Provinent del Japó i instal·lat des de fa menys d’un any al nos­tre país, de se­gui­da ha entrat a for­mar part de la crew de Dis­cos Pa­ra­di­so. La se­va es­pe­cia­li­tat son el Hou­se de De­troit, mes­clat amb Dis­co, Funk, Afro Beat o Hip Hop. S’ha començat a instaurar als espais més referencial de la capital catalana i aquest any ha ac­tuat a clubs com Be­co­ol, Moog, o Razz­ma­tazz. 

DJ BRU­CE LEE 02:00h - 04:00h (BARCELONA)

Ac­tual­ment tre­ba­llant en el seu se­gell End Of Dayz cen­trat prin­ci­pal­ment en el te­chno, ens por­tarà un set de l'al­tre se­va gran pas­sió: el Hou­se. Ja si­gui Deep, Acid o Chica­go.Amant de Chicago y Detroit així com del Uk Techno, Dj Bruce Lee està present a l’escena underground de Barcelona des de finals dels 90. Va iniciar el seu camí musical a petits espais i “raves” i al 2002 entra directament als circuits de més renom, des del Moog, Le Rachdingue, Cyberian, La Cova... Actualment està vinculat a Discos Paradiso i realitza el projecte Internacional Houze Brothers amb Dj Dax i el col·lectiu The House Wizards juntament amb Dr. Drop Old School Barna.

MR. FAN­TAS­MITÜ 04:00h - End (BERGUEDÀ)

Dj i ac­ti­vis­ta de La Co­mu­nidäd tan­carà la Jor­na­da Electròni­ca amb un set carregat de clàssics dels 80’ i 90’ . Funk, Dis­co i Chica­go Hou­se. Re­ferències ame­ri­ca­nes per tan­car una jor­na­da de­di­ca­da únicament a la mú­si­ca Hou­se i la se­va evo­lu­ció en aquests últims 30 anys.

Samuel M sessió Jornada Electrònica

2a edició - HALL 

Dissabte 5 de maig de 2011 -- Església  konvent de Cal Rosal

Amb un ambient plujós i en un primer moment familiar, Mr. Fantasmitü va inaugurar la Jornada Electrònica al konvent Club de Cal Rosal amb una proposta situada al delicat marc del jardí i com a hall la cuina del konvent, on es rebien als convidats amb cafè i pastes per tal que el públic comencés a entrar a la dimensió del que representaria la jornada. La pluja, no va ser impediment, just el contrari, ja que l’organització ho havia previst i un gran tendal cobria l’espai, on música, natura i flors, entorn industrial degradat i la majestuositat del konvent, s’unia, obrint i transportant tots els sentits. 

Els curiosos i seguidors electrònics van anar apareixent, i sobrepassant les expectatives de l’organització.

La sessió de Mr. Fantasmitü va musicar el jardí a base de Idm-Techno. Una primera hora molt més orgànica i experimental, sense pràcticament ritme i amb molts matisos per deixar pas a una segona hora amb una clara influència techno, mescles molt suaus amb una sessió carregada de produccions noves i també de clàssics.

Seguidament, la jornada canviava radicalment tant de lloc com de concepte, passant a la capella interior on es presentava la unió del premiat grup teatral Tràfec Teatre juntament amb la música de No Parfum.

L’espectacle, va captivar i deixar glaçats al públic que omplia la capella. Una proposta, que com ja s’havia comunicat prèviament, no seria fàcil de digerir i realment els protagonistes van dominar i transportar als assistents cap a una òrbita que tallava la respiració. Un muntatge antireligiós i antitot, que intimidava i et batzegava fins a l’ànima.

L’encarregat de tancar el dia va ser l’artista multidisciplinari Carlos Villena, el qual va protagonitzar un directe només apte per a les oïdes i ments preparades i obertes. Villena va utilitzar únicament sons especialment produïts per la natura, que ell mateix ha enregistrat prèviament a diferents parts de tot el planeta. El seu directe no va deixar indiferent a ningú. Quaranta minuts de melodies profundes, acoblaments infinits i sons portats al extrem.

Ja de nit, Samuel M va donar el tret de sortida, per oferir una sessió purament de techno, amb to pausat a l’habitual degut a l’horari programat, però amb un ritme constant, i una vegada més, va deixar entreveure una gran influència de sons arribats de Berlín o Detroit.

Samuel M va deixar el al públic encarrilat per tal de que el dj madrileny Svreca s’introduís directament a l’esfera del konvent.

Svreca era el pilar de la Jornada Electrònica, i no va decepcionar a ningú. Amb una tècnica exquisida, i un nivell de forma espectacular, va demostrar el per què del seu segell, Semantica Records, un del més importants i valorats en l'actualitat. Les seves festes Lumen et Umbra a Madrid, són de visita obligatòria per a grans artistes de nivell internacional. Dues hores de sessió utilitzant molt material del seu segell, remescles pròpies i una gran part de referències de nova fornada. Tot això utilitzant la tècnica del dj tradicional, amb dos plats i un mixer.

L’encarregat de tancar la nit, va ser el dj Irazu, l'home de confiança de Svreca, el qual amb tan sols 21 anys, va demostrar tenir un gran talent, i una gran capacitat a l'hora de seleccionar la música dels seus directes. Un directe 100% techno, que va aconseguir fer ballar sense parar a un públic absolutament entregat a la pista. 

Dissabte, 12 d'octubre de 2013  -- Església konvent de Cal Rosal  

 

 

 

jornada electronica 6
 
 
 
    6a edició de les jornades electròniques de konvent. Amb un cartell de molta qualitat i dins d'un entorn privilegiat !!
 
Svreca 600
 
SVRECA (Madrid)
 
Aquest jove dj ha estat capaç de combinar l’electrònica més freda i sofisticada amb el techno més abstracte i complexa, en ocasions vorejant l’experimentació sonora amb textures i ritmes poc habituals a les pistes de ball. 

A la vegada Svreca s’ha guan­yat el res­pec­te de la crí­ti­ca in­ter­na­cio­nal a tra­vés del seu se­gell Se­man­ti­ca Re­cords, que re­cent­ment ha ce­le­brat el seu cin­què aniver­sa­ri i en el que ja ha edi­tat més de 50 re­ferències. Al ma­teix tem­ps les se­ves ac­tua­cions han pas­sat ja per clubs com el Berghain de Ber­lín o per fes­ti­vals com el La­birynth de Ja­pó.

 

 

nx1
 
NX1 (Mallorca)
  

Es tracta del primer projecte de Nexe Record, que neix com artista i segell a finals del 2011. Format per Samot i Surit, és el resultat d’anys d’experiència en el consum de música electrònica protagonitzada pel techno.

Interpretant el cantó més profund i seriós, fusionen el so clàssic, amb una clara evolució però sense perdre en cap moment l’essència i amb un concepte molt marcat.

 

  
 
 
dani irazu
 
IRAZU (Madrid)
 

Irazu descobreix l’electrònica mitjançant festivals i internet, de la mateixa manera que la gent de la seva generació i interessant-te per la força brutal i les sensacions que no havia descobert amb cap altra tipus de música.

Resident de les festes Lumen et Umbra de Madrid i habitual de la cabina del Miniclub de Valencia, aquest jove artista ha sigut l'encarregat de confeccionar el primer cd-mix del segell "Jealous God", propietat de varis artistes techno de referència:  Regis, Silent Servant i James Ruskin

 

  

 

samu
 
SAMUEL M. (Berga)
 
Trencant radicalment amb el que sol ser el seu horari habitual d'actuació, Samuel M. obrirà la nit a base de techno experimental i ambient de tall obscur i melòdic, essent aquesta una bona oportunitat de gaudir de la seva faceta més desconeguda.