logo

Del 19 al 29 de juny 2015

emergents

 

 

 Emergents.0 és la branca de Konvent que dóna suport a artistes

o creadors poc coneguts o que no formen part del circuit comercial

OBRE convocatòria i estrena WEB.

emergentszero.com


Els artistes d'Emergents.0 es distribuiran per establiments de Cal Rosal